Ημερομηνία:07-09-2006
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 8ο Συνεδριο ΑΓ. ΠΡΩΤ. ΠΥΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ

Αγωνιστική Πρωτοβουλία                                         Ιωάννινα 29-5-2006
            Πυροσβεστών                                                  
 
                                                                    Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο
                                                                                     Της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.
 
 
Συνάδελφοι,
με αφορμή το 8ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο:
 
 1. Εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρη αμοιβή τόσο της υπερεργασίας ( υπερωριακή απασχόληση- εξαιρέσιμα- αργίες ), όσο και των νυχτερινών ωρών εργασίας.
 2. Εφαρμογή του νόμου περί υγιεινής και ασφάλειας τόσο στους χώρους εργασίας όσο και κατά τη διάρκεια των συμβάντων.
 3. Αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικινδύνου και ανθυγιεινού όχι με τη μορφή που προσπαθεί να το περάσει η κυβέρνηση αλλά:
-          25 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας με πλήρεις αποδοχές
-          χορήγηση επιδόματος επικινδυνότητας 20% επί του βασικού μισθού που θα προσμετράτε στις συντάξιμες αποδοχές.
 1. Άμεση υλοποίηση της δέσμευσης της κυβέρνησης για την αύξηση του
βασικού μισθού του Ανθ/γου στα 860 ευρώ. Αναμόρφωση των συντελεστών με σκοπό τη μείωση του ανοίγματος της ψαλίδας. Ενσωμάτωση των επιδομάτων εξομάλυνσης και ειδικής απασχόλησης στο βασικό μισθό.
 1. Θεσμοθέτηση του δασικού επιδόματος και μηνιαία καταβολή του κατά την αντιπυρική περίοδο.
 2. Εφαρμογή του Κανονισμού Μεταθέσεων για όλες τις αποσπάσεις (πεζοπόρα, υπηρεσιακές ανάγκες κλπ.) ώστε να προστατεύονται η αξιοκρατία και η ισότητα στις οικονομικές απολαβές.
 3. Επαναπροσδιορισμός των οργανικών θέσεων και άμεση κάλυψη των οργανικών κενών.
 4. Χορήγηση του επιδόματος προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών.
 5. Διαχωρισμός του διοικητικού με τον επιχειρησιακό τομέα και ανάλογες προσλήψεις.
 6. Εκδημοκρατισμός και εκσυγχρονισμός του Κ.Ε.Υ.Π.Σ.
 7. Συμμετοχή των εργαζομένων σε όλα τα υπηρεσιακά συμβούλια.
 8. Άμεση συνταξιοδοτική κάλυψη των πυροσβεστών από την ημέρα πρόσληψής τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.
 9. Να ισχύσει και για τις γυναίκες στο Πυροσβεστικό Σώμα ό,τι ισχύει στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα αλλά και στην Αστυνομία σχετικά με τις άδειες μητρότητας.
 
      Τέλος θα θέλαμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο διαγωνισμός πρόσληψης δοκίμων πυροσβεστών και προτείνουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην καταγγελία του.
 
 
                                                                                                  Από την
                                                                        Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών
                                                                                               


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση