Ημερομηνία:07-09-2006
ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓ.ΠΡΩΤ.ΠΥΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ

 
 
                                                                                  Ιωάννινα 16-8-2006
 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
            ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
 
                                                                     Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο
                                                                              Της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου
 
                                                                      Κοιν: Τα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.
 
 
 
 
 
Συνάδελφοι,
στο από 13-6-2006 έγγραφό μας είχαμε επισημάνει ότι η έλλειψη προσωπικού, που αγγίζει το 1/3 των οργανικών θέσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, είναι μια από τις κυριότερες αιτίες κλήσεώς μας σε επιφυλακή.
         Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε…Για άλλη μια φορά μεγάλος αριθμός συναδέλφων από την Περιφέρειά μας κλήθηκε σε επιφυλακή και αρκετοί αναγκάστηκαν να υπερβούν το ωράριο εργασίας τους. Άλλοι για να σταλούν ως ενίσχυση στη δασική πυρκαγιά στο Κιάτο Κορινθίας, συμβάν που απέχει 400 και πλέον χιλιόμετρα από τις έδρες των Υπηρεσιών της Ηπείρου όπου για να φτάσουν τα Πυροσβεστικά οχήματα χρειαζόταν πάνω από 7 ώρες πορείας, ενώ άλλοι – σε ορισμένες περιπτώσεις – για να επανδρώσουν τις Υπηρεσίες τους.
         Είναι οφθαλμοφανές λοιπόν το πώς θα υλοποιηθεί ο φετινός – και όχι μόνο – αντιπυρικός σχεδιασμός. Σε μεγάλα συμβάντα θα καλούνται ενισχύσεις από διάφορες Υπηρεσίες της επικράτειας, ξυπνώντας σε όλους μας μνήμες της αντιπυρικής περιόδου 2000.
         Καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας να πιέσει προς κάθε κατεύθυνση για την άμεση κάλυψη των οργανικών κενών και έστω και τώρα να ενημερώσει όλους τους φορείς για τον αριθμό των ατόμων που εκτελούν μάχιμη υπηρεσία στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς της Περιφέρειας, πάνω στους οποίους στηρίζεται η πυρασφάλεια των αστικών κέντρων των χωριών αλλά και του δασικού πλούτου της Ηπείρου.
         Επίσης ζητάμε από το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να προστατευτούν τα εργασιακά δικαιώματα των μελών μας.
 
 
 
 
 
                                                                                                     Από την
                                                                        Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών
 
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση