Ημερομηνία:06-03-2012
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΠΕΡ/ΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΕΥΠΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΆΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΟΕΥΠΣΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση