Ημερομηνία19-03-2015
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Π.Σ.

Διαβάστε τις προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π.: www.old.eakp.gr/pdf/protioa.pdfΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση