Ημερομηνία:25-12-2006
ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Υ.Π.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΙΨΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ Π.Υ. ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΡΟΔΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 506/1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ       
Μέλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
ΕΔΡΑ ΡΟΔΟΣ
Διεύθυνση: Εθ. Δωδεκανησίων 44 Τηλ: 22410-23334 / 23333 
 
Τηλ Προέδρου 6973357822                                                 ΠΡΟΣ: Τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος
                                                                                                           Αντιστράτηγο κ. Ανδρέα Κόη
   Τηλ Γεν. Γραμματέα    6977509943                                   ΚΟΙΝ: 1) Δ/τες Π.Υ και Π/Κ Δωδεκανήσου        
                                                                                                          2) Μέλη μας (πινακες ανακοινώσεων)  
   Αρίθμ. Πρωτ. 132                                                                            
 Ρόδος   26 / Νοέμβρη / 2006
 
ΘΕΜΑ:   « Αποσπάσεις και έλλειψη δύναμης στην Π.Υ Απόλλωνα Ρόδου» 
 
 Αρχηγέ
 Η Ένωση μας σας έχει ενημερώσει σχετικά με την έλλειψη δύναμης των Υπηρεσιών της Δωδεκανήσου και την αδυναμία κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών για την προστασία της περιοχής μας από τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην περιοχή μας αντιμετωπίζει η Π.Υ Απόλλωνα Ρόδου όπου η δύναμη είναι έξι (6) άτομα και δεν υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας της Υπηρεσίας πλέον.
Η Π.Υ Απόλλωνα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των δασών της Βόρειας Ρόδου και επίσης των αστικών δραστηριοτήτων της περιοχής αυτής, όπως είναι το εργοστάσιο της ΔΕΗ, βιοτεχνικές μονάδες αγροτικού και κατασκευαστικού ενδιαφέροντος, το εθνικό οδικό δίκτυο της περιοχής και το οικιστικό περιβάλλον.
Από την Π.Υ Απόλλωνα υπάρχουν αποσπάσεις για κάλυψη του πεζοπόρου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εδρεύει στη Ρόδο καθώς και μόνιμα αποσπασμένος συνάδελφος στην Π.Υ Δράμας επί σειρά ετών γεγονός που αποτελεί πρόκληση προς τους Συναδέλφους της Π.Υ Απόλλωνα οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν άδειες και ρεπό για να πάνε έστω για λίγο στα σπίτια τους να δουν τους δικούς τους μετά από το πέρας της δύσκολης αντιπυρικής περιόδου που πέρασε.
Κατανοούμε τις ανάγκες των συναδέλφων για να εξυπηρετηθούν με αποσπάσεις για να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές οικογενειακές ανάγκες τους καθότι είναι αναγκασμένοι να διαβιούν στα Δωδεκάνησα απομονωμένοι από τις οικογένειές τους και το κοινωνικό τους περιβάλλον.
Ζητάμε όμως οι αποσπάσεις να γίνονται με μέτρο και να εξυπηρετούνται όλοι οι Συνάδελφοι ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ αλλά όχι σε βάρος των άλλων Συναδέλφων και σε βάρος της πυρασφάλειας της περιοχής μας.
Η Ένωση μας ζητά την άμεση επιστροφή των μακροχρονίως αποσπασμένων στις Υπηρεσίες τους ΑΜΕΣΑ για να καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής και για να μην υφίστανται τις συνέπειες των μακροχρονίων αυτών αποσπάσεων οι συνάδελφοι που παραμένουν στην Δωδεκάνησο. Οι συνάδελφοι αυτοί μπορούν να αποσπαστούν ξανά αφού υπάρχει ευχέρεια στην Υπηρεσία τους κατόπιν έγκρισης των Διοικητών τους
Επίσης η ένωσή μας είναι απόλυτα σύμφωνη με την πρόταση του Διοικητή της Π.Υ Ρόδου για τις αποσπάσεις στην Π.Υ Απόλλωνα και την σειρά εκτέλεσης των.
Αρχηγέ,
Η Ένωσή μας ζητά να δοθεί προτεραιότητα για να μετατεθούν οριστικά οι Συνάδελφοι που υπηρετούν στην Δωδεκάνησο με την διενέργεια προσλήψεων για την περιοχή μας με προσωπικό καταγόμενο από την περιοχή μας ώστε να απαλειφθεί το φαινόμενο της κοινωνικής απομόνωσης και αποξένωσης των Συναδέλφων οι οποίοι αδυνατούν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον με διαφορετικό τρόπο ζωής, προσαρμοσμένο στις τουριστικές ανάγκες της περιοχής, το οποίο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα προσαρμογής σε αυτούς.
Για το ζήτημα αυτό η Ένωσή μας θα σας ενημερώσει με νέο σχετικό έγγραφο της και με κατ’ ιδίαν επίσκεψη για την λεπτομερέστερη ενημέρωσή σας.  
                                                                                                 Με Τιμή 
                                                                                               Για το Δ.Σ
                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
                               ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                              ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                            
 
 
 
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση