Ημερομηνία:02-03-2007
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ Π.Σ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 506/1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ       
Μέλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
ΕΔΡΑ ΡΟΔΟΣ
Διεύθυνση: Εθ. Δωδεκανησίων 44 Τηλ: 22410-23334 / 23333 fax 22410-27443
  
 
   
   Τηλ. Προέδρου 6973357822                                                   ΠΡΟΣ:  Τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος 
   Τηλ. Γεν. Γραμματέα 6972842206                                                         Αντιστράτηγο κ. Ανδρέα Κόη
                                                                                         
            
                                                                                                   ΚΟΙΝ: 1)Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Βύρωνα Πολύδωρα
Αριθμ. Πρώτ. 06                                                                                  2)Πολιτικά Κόμματα και Βουλευτές Νομού Δωδεκανήσου
                                                                                                              3) Υπουργό Αιγαίου κ. Αριστοτέλη Παυλίδη
                                                                                                              4)Νομάρχη Δωδεκανήσου και Τοπική Αυτοδιοίκηση Νομού 
                                                                                                              5) Α.Δ.Ε.Δ.Υ
                                                                                                              6) Δ/τη Π.Δ.Π.Υ Νοτίου Αιγαίου
                                                                                                              7) Διοικητές Π.Υ Νομού
Ρόδος 28 / 02 / 2006                                                                        8) Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ
                                                                                                             9) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Πυρ/κού Σώματος 
                                                                                                           10) Π.Υ και Π/Κ Ν. Δωδεκανήσου (πίν. Ανακοινώσεων)

ΘΕΜΑ: « Μεταθέσεις στην Π.Υ. Ηγουμενίτσας» .
 
            Αρχηγέ, 
                 Η Ένωσή μας είναι αντίθετη με την διαδικασία που ακολουθήθηκε σχετικά με τις μεταθέσεις για την επάνδρωση της Υπηρεσίας του Λιμένα της Ηγουμενίτσας με την οποία παρακάμφτηκε ο κανονισμός μεταθέσεων (Π.Δ 170/96 και τροποποιήσεις αυτού), με αποτέλεσμα να εξαιρεθούν οι Συνάδελφοι – μέλη μας που υπηρετούν στα Δωδεκάνησα από το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για την συγκεκριμένη Υπηρεσία ή να δηλώσουν την πόλη αυτή ως τόπο συμφερόντων τους σύμφωνα με το Π.Δ 170/96 Άρθρο 11 παρ.2 εδαφ. (α) «έναρξη λειτουργίας Υπηρεσίας».   
             Η διαταγή που εκδόθηκε, η 2968 Φ. 202.3 διαταγή Α.Π.Σ δεν κοινοποιήθηκε στις Υπηρεσίες της Δωδεκανήσου παρά το ότι στην παράγραφο 3 αυτής απαιτεί από όλες τις Υπηρεσίες να υποβάλλουν τις αιτήσεις μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία, με αποτέλεσμα οι Συνάδελφοι που υπηρετούν στα Δωδεκάνησα να μην γνωρίζουν τίποτα και να μην υποβάλλουν αιτήσεις.
            Επίσης δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία των προσλήψεων βάσει των κενών οργανικών θέσεων όπως προβλέπεται από το Π.Δ 170/96 Άρθρο 2 παρ. 2. το οποίο προβλέπει πριν την προκήρυξη διαγωνισμού προσλήψεων να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις από ήδη υπηρετούντες και να δηλώσουν συνάδελφοι την πόλη αυτή ως τόπο συμφερόντων τους, ή να υποβάλλουν Αίτηση μετάθεσης, ώστε οι προσλήψεις που έγιναν (για την Αττική 240 άτομα) να συμπεριλαμβάνουν την κάλυψη των κενών θέσεων της Π.Υ Λιμένα Ηγουμενίτσας όπως προβλέπεται με τη σχετική διαδικασία του Π.Δ 170/96 Άρθρο 2 παρ.2, διαδικασία που δεν ακολουθήθηκε.
 Είναι δε γνωστό ότι η Π.Υ Λιμένα Ηγουμενίτσας έχει ιδρυθεί με το Π.Δ 82/95 ΦΕΚ 51/8-3-95, επομένως ήταν γνωστό πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού προσλήψεων και υπήρχε ο αναγκαίος χρόνος ώστε με την διαδικασία του κανονισμού προσλήψεων να εξυπηρετηθούν οι Συνάδελφοι από τα Δωδεκάνησα και να πληρωθούν οι κενές τους θέσεις με προσλήψεις για τα Δωδεκάνησα.  
Αρχηγέ.    
Ο κανονισμός μεταθέσεων είναι μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα και είναι ζήτημα Δημοκρατίας πλέον η εφαρμογή του, διότι αποτελεί σεβασμό στους θεσμούς και τα δικαιώματα των εργαζομένων τα οποία έχουν κατακτηθεί μέσα από μακροχρόνιες προσπάθειες και αγώνες.
             Για τους λόγους αυτούς ζητάμε:
1.- Να ακυρωθεί η σχετική Διαταγή μετάθεσης και να δοθεί το δικαίωμα στους υπηρετούντες στα Δωδεκάνησα και σε όλους τους Συναδέλφους να υποβάλλουν αιτήσεις για την συγκεκριμένη Υπηρεσία.
2. Να εφαρμοστούν τα κριτήρια που προβλέπονται για την κάλυψη των θέσεων της Π.Υ Λιμένα Ηγουμενίτσας.
 
 
                                                                             Με Τιμή
                                                             Για το Διοικητικό Συμβούλιο
           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                Καλτσίδης Γεώργιος                                                                    Τσάκωνας Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση