Ημερομηνία:13-03-2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΚ Π ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωάννινα 12 -3-2008                                                                        Προς
                                                                                                τα μέλη της 
                                                                                            Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου
 
Θέμα: «Απάντηση σε ανακοίνωση»    
 
Συνάδελφοι
Η ανακοίνωση της Π.Α.Σ.Κ.Π. Ηπείρου στις 8-3-2008 που απευθύνεται σε εσάς αλλά στην πραγματικότητα απαντά σε εμένα, έχει στόχο τον αποπροσανατολισμό σας από την ουσία των γεγονότων που απασχολούν την Ένωσή μας ενόψει της Γενικής Συνέλευσης και τη δημιουργία εντυπώσεων με στόχο την συγκάλυψη των πραγματικών αιτιών.
Συγκεκριμένα:
 • Σχετικά με το καταστατικό της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου και τον σεβασμό των μελών της σε αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι το καταστατικό της Ένωσης μεταξύ άλλων ορίζει τα εξής:
 •       Στους σκοπούς της Ένωσης μνημονεύει τη μελέτη, προστασία και προαγωγή των θεσμικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών της, των συνδικαλιστικών ελευθεριών και των νομίμων δικαιωμάτων τους. (άρθρο 2 παρ.1 περ.β)
 •       Την ανάπτυξη και σύσφιξη των συναδερφικών δεσμών μεταξύ των υπαλλήλων του Π.Σ. την αλληλεγγύη με τους δημόσιους υπαλλήλους και όλους τους εργαζόμενους της χώρας. (άρθρο 2 παρ.1 περ.γ)
 •       Οι πιο πάνω σκοποί επιτυγχάνονται με τη συνεχή φροντίδα για τη βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου του Π.Σ. (άρθρο 2 παρ.2 περ.α)
 •       Με τις παρεμβάσεις (αναφορές, καταγγελίες, υποβολή εγγράφων, δικαστικές ενέργειες κ.λ.π.) προς την πολιτική και φυσική ηγεσία του σώματος ή τις διοικητικές και δικαστικές αρχές για θέματα που αφορούν τα συμφέροντα των μελών της.(άρθρο 2 παρ.2 περ.β)
 •       Με την έκδοση περιοδικού εντύπου συνδικαλιστικού και επαγγελματικού περιεχομένου. (άρθρο 2 παρ.2 περ.ε)
 •       Στο ίδιο άρθρο (2) στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι η Ένωση αποτελεί μέλος και συμμετέχει ενεργά σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (Ομοσπονδία) που καλύπτει το προσωπικό του Π.Σ.
Από τα παραπάνω απορρέει ότι ο σεβασμός των μελών της Ένωσης προς το καταστατικό της αποδεικνύεται από τη δράση, τη στάση και τη συμβολή του καθενός στην επίτευξη των στόχων, που αποτελούν το σκοπό ίδρυσης του σωματείου. Τα συμπεράσματα δικά σας.              
 • Στο άρθρο 3 παρ.1 ορίζεται ότι μέλη της Ένωσης εγγράφονται με αίτηση τους όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις Π.Υ. της περιφέρειας Ηπείρου από το βαθμό του πυροσβέστη μέχρι και το βαθμό του πυρονόμου καθώς και οι αξιωματικοί «μη παραγωγικής σχολής» προερχόμενοι εκ πυρονόμων. Εδώ προκύπτει το ερώτημα ποιους ωφελεί αυτός ο διαχωρισμός; Οι αξιωματικοί προερχόμενοι εκ πυρονόμων είναι τα δικά μας παιδιά ενώ οι υπόλοιποι αποτελούν την προνομιούχα τάξη στο σώμα;
Θα πρέπει να γνωρίζουν οι συνάδελφοι της Π.Α.Σ.Κ.Π. ότι όποιος σέβεται και διαφυλλάτει το καταστατικό του σωματείου του έχει καθήκον να προωθεί τη διεύρυνση του σε προοδευτική κατεύθυνση και όχι να το διατηρεί όπως το βρήκε σε παρελθόντα αιώνα.
 
Βασικός στόχος όλων των συναδέλφων θα έπρεπε να είναι η ένταξη στο καταστατικό του αναφαίρετου και θεμελιώδους δικαιώματος της ΑΠΕΡΓΙΑΣ αλλά αυτό είναι απόλυτα φυσικό να μην έχει περάσει από τη σκέψη των υπερασπιστών του στρατιωτικού κατεστημένου που ταλανίζει χρόνια το Π.Σ. Όμως άλλο είναι το οξύμωρο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι αντιπρόσωποι της Π.Α.Σ.Κ.Π. στην ομοσπονδία όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση της ψήφισαν κατά της τροποποίησης σεβόμενοι όπως ισχυρίζονται το καταστατικό και τα μέλη της Ένωσης. Πρέπει όμως να γίνει γνωστό σε όλους ότι:
 •       Οι αντιπρόσωποι της Π.Α.Σ.Κ.Π. στην ομοσπονδία από την ίδρυσή της το 1998 είτε μέσα από τις γραμμές της Π.Α.Σ.Κ.Π. είτε μέσα από το «δούρειο ίππο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ», ψήφιζαν και ψηφίζουν ανελλιπώς ανώτερους και κατώτερους αξιωματικούς αναδεικνύοντας τους πότε στο προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. πότε στα διοικητικά συμβούλια των επικουρικών μας ταμείων φέροντας καίρια την ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί.
 •       Υποστηρίζουν το «έξω οι αξιωματικοί από τις ενώσεις» ενώ έχουν επικεφαλής στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ανώτερο αξιωματικό ο οποίος στήριξε τα μέτρα της κυβέρνησης τα οποία δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα στα δικαιώματά μας, με την ένταση του αυταρχισμού κατά των χαμηλόβαθμων μέσα από τις διατάξεις του νόμου για τη στρατικοποίηση του Π.Σ. καθώς και την παραμονή στο στρατιωτικό μισθολόγιο που ανοίγει ακόμη περισσότερο την ψαλίδα και παράλληλα αφήνει απροστάτευτους «χαμηλόβαθμους» και «υψηλόβαθμους» στην ασυδοσία της υπερεργασίας χωρίς αποζημίωση και όρους.
 •       Δέχτηκαν τις κατευθυντήριες γραμμές του επικεφαλής ανώτερου αξιωματικού και αποχώρησαν από το συνέδριο τινάζοντας το στον αέρα, αντί να παλέψουν για να παρθούν αποφάσεις που θα προστάτευαν τα μέλη από τη λαίλαπα των αντεργατικών μέτρων.
 •       Ας εξηγήσουν στους συναδέλφους τα μέλη της Π.Α.Σ.Κ.Π. πως μπορούν να συμμετέχουν σε κοινό ψηφοδέλτιο με αξιωματικούς στην ομοσπονδία ενώ δεν μπορούν να είναι μαζί στο σωματείο της περιοχής που υπηρετούν;
 •       Ας βγούνε τώρα και να πουν αν όλα τα παραπάνω συνάδουν με την υπεράσπιση και τήρηση των αρχών του καταστατικού του σωματείου.  
 • Σε ότι αφορά την εκτίμησή τους για δήθεν ευθύνες σχετικά με την ψήφο υπέρ της τροπολογίας στο συνέδριο θέλω να τους καθησυχάσω διαβεβαιώνοντας τους ότι είναι απολύτως λανθασμένη. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 119 υπέρ 37 κατά και 1 άκυρο άρα προκύπτει ότι ένα μέρος των αντιπροσώπων της Π.Α.Σ.Κ.Π. στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ψήφισε υπέρ της πρότασης. Ας αναζητήσουν την υποτιθέμενη ευθύνη από τους ομοϊδεάτες τους που χωρίς τη δική τους ψήφο δεν θα τροποποιούταν το καταστατικό της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και ας έχουν υπόψη τους την επόμενη φορά που θα επιχειρήσουν να σκηνοθετήσουν μια συκοφαντία να προσέχουν τέτοιες λεπτομέρειες.
 • Όσο για τον προβληματισμό των συναδέλφων της Π.Α.Σ.Κ.Π. για το τι εκπροσωπώ θα μπορούσα να τους προτρέψω να ρωτήσουν όσους συναδέλφους  ασχολούνται έστω και ελάχιστα με τα συνδικαλιστικά δρώμενα του κλάδου και να πάρουν την απάντηση. Για να μην αδημονούν όμως θα τους διευκολύνω παραθέτοντας τα παρακάτω:
 •       Είμαι στέλεχος και μέλος της συντακτικής ομάδας της Ε.Α.Κ.Π. της παράταξης που υποκαθιστά εξολοκλήρου την ομοσπονδία σε όλους τους τομείς, παρά την ελάχιστη εκπροσώπηση που έχει στο Δ.Σ. (1 εκλεγμένο μέλος από τα 19)
 •       Είμαι μέλος μιας παράταξης η οποία παρά τη λυσσαλέα προσπάθειά σας να τη συκοφαντήσετε προσδίδοντας της κομματική ταυτότητα αυτή συνεχίζει ακάθεκτη τον αγώνα στο πλευρό των συναδέλφων οπουδήποτε και αν ανήκουν πολιτικά χωρίς να ζητά «πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων».
 •       Είμαι μέλος της παράταξης που αποτελεί τη μοναδική ελπίδα για την ανατροπή του αρνητικού συσχετισμού δυνάμεων στο συνδικαλιστικό γίγνεσθαι του κλάδου προς όφελος της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων.      
 
 
 
 
                                                                
                                                                  Βλάχος Δημήτριος
                                                         Αντιπρόσωπος της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.
                                                                  στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση