Ημερομηνία:18-03-2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ


 ΕΝΩΤΙΚΗ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

                         Ε.Υ.Π.Σ. 

           ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 


Θεσσαλονίκη, 18 Μαρτίου 2008

.
                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
  Την ώρα που ψηφίζεται το νομοσχέδιο που προβλέπει την ενοποίηση δικών μας τα-μείων με αυτών της Αστυνομίας και ενώ το τι προβλέπει είναι γνωστό εδώ και αρκε-τό καιρό η Ένωσή μας έχει βρει άλλα πιο ενδιαφέροντα πράγματα να ασχοληθεί. Συ-γκεκριμένα με τα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης.
   Αντί λοιπόν να γίνει μια ενημέρωση από την πλευρά της Ένωσης για το τι προβλέ-πει το νομοσχέδιο, στις 12/3/08 βγαίνει μια ανακοίνωση που καλεί τα μέλη της Έ-νωσης να παραβρεθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Π.Σ. στη Θεσσαλονίκη όπου θα γίνει ενημέρωση για ταμείο Αλληλοβοήθειας. Πράγματι βρεθήκαμε εκεί όπου δια-πιστώσαμε όμως ότι η ενημέρωση αφορούσε τα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης. 
Ρωτάμε λοιπόν και περιμένουμε μια απάντηση(δημοσίως).

1. Υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης σχετική με την προώθηση της δημιουργίας επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης ή ότι γίνεται αποτελεί προσωπική επιδίωξη μεμο-νωμένων ατόμων, που χρησιμοποιούν την Ένωση;
2. Από πού πληρώθηκε η αμοιβή αυτών που έκαναν την ενημέρωση;
3. Γιατί η ανακοίνωση ψευδώς αναφέρει ότι η ενημέρωση αφορά Ταμείο Αλληλοβοη-θείας, ενώ αφορούσε τα επαγγελματικά Ταμεία;
4. Ποιες είναι οι ενέργειες, που αναφέρει η ανακοίνωση, που έγιναν και από ποιους;
5. Πόσο σοβαρά μπορεί να πάρει κανείς τελικά αυτή την κίνηση (σύσταση επαγ-γελματικού ταμείου ) και να δείξει εμπιστοσύνη για τις προθέσεις, όταν ένα τόσο σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με ασφαλιστικά δικαιώματα και χρήματα των εργαζο-μένων παρουσιάστηκε από την αρχή ως πρωτοβουλία ενός συναδέλφου από την Έδεσσα και στην συνέχεια εξελίχθηκε έτσι όπως αναφέρουμε παραπάνω.
6. Οι διοργανωτές τελικά αυτής της κίνησης δεν προβληματίστηκαν από την ισχνή παρουσία των συναδέλφων στην παρουσίαση που δεν ξεπερνούσαν τους δέκα πέντε, για να βγάλουν τα απαραίτητα συμπεράσματα για το τι έκτασης αποδοχή χαίρουν οι «α-ντιασφαλιστικές» πρωτοβουλίες τους;

  Όσον αφορά την δημιουργία του επαγγελματικού Ταμείου η Ε.Α.Κ.Π. Κεντρικής Μα-κεδονίας είναι αντίθετη σε αυτήν(περισσότερες λεπτομέρειες για τα επαγγελματικά Ταμεία στο www.old.eakp.gr).
  Πιστεύουμε ότι ο νόμος στον οποίο βασίζεται η δημιουργία τους, μαζί με τους νόμους Σιούφα-Ρέππα, καθώς και αυτόν που θα ψηφιστεί αυτήν την εβδομάδα, δεν έ-χουν άλλο σκοπό παρά να ξεθεμελιώσουν την κοινωνική ασφάλιση, να φορτώσουν όλα τα βάρη στους εργαζόμενους και να απαλλάξουν τους εργοδότες και να ξαναγυρίσουμε στον Μεσαίωνα.
  Αντί για επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης προτείνουμε στην Ένωση μας:
• Να αγωνιστεί για την ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης.
• Την δημιουργία λογαριασμού αλληλοβοηθείας.

  Την Τετάρτη 19 Μαρτίου καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στις κινητοποίησης που θα λάβουν χωρά σε όλη την Ελλάδα και να διαμαρτυρηθουν μαζικά για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Για την Ε.Α.Κ.Π.. Κεντρικής Μακεδονίας

Πυροσβέστης Βαλάσης Αθανάσιος, Τηλ.:6973554131
Πυροσβέστης Μανωλάκης Γεώργιος, Τηλ.:6972621800
Αρχιπυροσβέστης Μελιόπουλος Γεώργιος, Τηλ.:6932473532
Πυροσβέστης Μοσχόπουλος Γεώργιος, Τηλ.:6946297281Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση