Ημερομηνία:12-12-2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

                                                                                                                                Αθήνα  1 Δεκεμβρίου 2008
 
           ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 
 
      Συνάδελφισσες και συνάδελφοι,
Πληροφορηθήκαμε ότι προωθείται από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Π.Δ. 170/96 «Κανονισμός Μεταθέσεων».
Η προώθηση τέτοιων νομοθετημάτων που επηρεάζουν αποφασιστικά την υπηρεσιακή και κοινωνική ζωή των πυροσβεστών ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης, απαιτεί συμμετοχή, συνδιαμόρφωση και αποδοχή των διατάξεών τους αφού πρόκειται να επηρεάσουν άμεσα την εργασιακή και κοινωνική - οικογενειακή ζωή μας. Απαιτείται η εδραίωση της πεποίθησης ότι ο Κανονισμός Μεταθέσεων, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχει σαν βάση τη δικαιοσύνη και την ισότητα.
Προκαλεί εντύπωση η μέχρι σήμερα «εν κρυπτώ» διαδικασία και η μη ενημέρωσή μας ούτε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες ούτε και από τους αιρετούς εκπροσώπους στα συμβούλια μεταθέσεων καθώς και τους συνδικαλιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο μας.
Η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) φέρουν ακέραια την ευθύνη για την εξέλιξη αυτή. Πότε αλήθεια περιμένουν να ενημερώσουν τα μέλη τους; Όταν τι σχέδιο Π.Δ. θα οδεύει για δημοσίευση και θα γίνει υποχρεωτικό θεσμικό κείμενο;
      Το σχέδιο Π.Δ. που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες, πέρα από κάποιες διατάξεις που ορθά αντικαταστήθηκαν σ΄ αυτό, καθόσον κινούνταν στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας (συνυπηρέτηση, δημοσίων υπαλλήλων, δυνατότητα υποβολής ένστασης εάν δεν τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία από το άρθρο 19 για τις μεταθέσεις), αντί να επιλύει προβλήματα που ταλανίζουν εκατοντάδες συναδέλφους, εμφορείται από:
  •           Αοριστίες και παραλήψεις. (ενδεικτικά: παράγραφοι 1 και 4 των άρθρων 9 και 10 αντίστοιχα) 
  •           διάθεση «δημοσιονομικής πειθαρχίας»!!!, με περικοπή δαπανών για αποσπάσεις χωρίς τη θέληση των συναδέλφων (παράγρ. 2 & 3 του άρθρου 8), παρά τις αντίξοες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε,
  •           διατήρηση των αποκλεισμών από τον Κανονισμό ανώτερων Αξιωματικών (παράγρ. 2 του άρθρου 4), παρά την αύξηση των οργανικών τους θέσεων που προωθείται. Ως προς τις μεταθέσεις λόγω προαγωγής ανωτέρων στο βαθμό Αξιωματικών δεν υφίσταται καμία πρόβλεψη να μετατίθενται πρώτα αυτοί που δεν έχουν μετατεθεί,να εξετάζεται ο αριθμός των μεταθέσεών τους, να μετατίθενται σε επίπεδο γενικών επιθεωρήσεων κ.λ.π.
  •           περιορισμό της εξαίρεσης των μεταθέσεων - αποσπάσεων για κοινωνικούς λόγους της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Π.Δ. 86/2005 μέχρι και το βαθμό του Αντιπυράρχου  και εφόσον δικαιολογείται θέση στο βαθμό τους στην Υπηρεσία που υπηρετούν, αντί της εξαίρεσής τους για το σύνολο της σταδιοδρομίας τους - όπως υπήρχε - και της υπηρεσίας τους ως υπεράριθμοι (παράγρ. 3 του άρθρου 22 του Π.Δ. 150/1998).
  •          σαλαμοποίηση του αμετάθετου των πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών και Πυρονόμων με την ένταξη στον Κανονισμό όλων των καταταχθέντων ως πυροσβεστών από το 1996 και μετά με οκταετίες, μόρια κ.λ.π. [παράγρ. 3 του άρθρου 1(10Α)], παρόλο που προσλήφθηκαν για να καλύψουν συγκεκριμένες οργανικές θέσεις και να αμβλύνουν το πρόβλημα των αναγκαστικών μεταθέσεων των ήδη υπηρετούντων συναδέλφων τους, μετά την παρέλευση οκταετίας παραμονής σε υπηρεσία του τόπου συμφερόντων τους,
  •           εμφανή διάθεση περιορισμού της συνδικαλιστικής δράσης και στις διεκδικήσεις των αιρετών μελών των Συμβουλίων Μεταθέσεων και Διοικητικών Συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των πυροσβεστικών υπαλλήλων, με την κατάργηση του αμετάθετου που είχαν από την πόλη - έδρα τα αιρετά μέλη για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους (παράγρ. 4 του άρθρου 10), αφού προστίθεται ή φράση «και εφόσον προβλέπεται θέση του βαθμού τους» σε συνδυασμό με την παρ.3 του Π.Δ.86/2005 που περιορίζει το αμετάθετο στο βαθμό του Επιπυραγού, 
  •           παντελή έλλειψη κατοχύρωσης δημοκρατικών δικαιωμάτων των υπαλλήλων μέσα στον Κανονισμό Μεταθέσεων,όπως για παράδειγμα συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων στην κατανομή οργανικών θέσεων, δικαίωμα ένστασης κατά των αποφάσεων μεταθέσεων ή κατάθεσης ασφαλιστικών μέσων που θα αναστέλλουν τη χορήγηση φύλλων πορείας, οικονομικής ανακούφισης των εργαζομένων στο Π.Σ. με αύξηση των εξόδων μετάθεσης, επιδότηση ενοικίου κ.λ.π., έτσι ώστε να αυξηθεί το επίπεδο επιχειρησιακής δυναμικής του Σώματος με δεδομένη την ικανοποίηση των υπαλλήλων και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας, δικαιοσύνης και σταθερότητας στην υπηρεσιακή σταδιοδρομία τους και παύση της απορύθμισης της οικογενειακής - κοινωνικής ζωής τους,
 
 
Συνάδελφισσες και συνάδελφοι,
 
Η «Αγωνιστική Συνεργασία» καλεί την Ε.Α.Π.Σ. να πάρει θέση, να καλέσει τα μέλη της σε έκτακτη Γενική συνέλευση και να συγκληθεί πανελλαδική σύσκεψη για τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ με τη συμμετοχή όλων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών ενώσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Εκεί να τοποθετηθούν οι συνδικαλιστικοί φορείς και οι εκπρόσωποί μας στα συμβούλια μεταθέσεων για τη δράση τους, για τις θέσεις τους επί του προτεινόμενου σχεδίου μεταθέσεων, για τις χρόνιες και παράνομες κατ΄ ουσία αποσπάσεις κατά παρέκκλιση του οριζόμενου μέχρι τώρα διμήνου.          
 
Η «Αγωνιστική Συνεργασία» σας καλεί να υπερψηφίσετε την 13η του Δεκέμβρη το ψηφοδέλτιό της στις εκλογές αιρετών μελών στο Υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος που θα γίνουν στην αίθουσα συσκέψεων του Α.Π.Σ. και από Ω/08.00΄ έως 17.00΄
  •         για ουσιαστική αγωνιστική παρέμβαση στήριξης των όποιων τροποποιήσεων απαιτούνται στον κανονισμό μεταθέσεων στην κατεύθυνση διασφάλισης δημοκρατικών δικαιωμάτων, διαφάνειας, ισονομίας και δικαιοσύνης.
  •         για υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων στα πλαίσια ενός δίκαιου, δημοκρατικού και απαλλαγμένου από τα σύνδρομα πελατειακής σχέσης Κανονισμού Μεταθέσεων.
 
Κριτήριο για την επιλογή σας να αποτελέσει η μαχητική και ανιδιοτελής στάση των υποψηφίων του ψηφοδελτίου μας και όχι τάχα οι… διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της εποχής μας, οι νέες σύγχρονες λύσεις, οι διαχειριστικές τεχνοκρατικές επάρκειες, το σκοτάδι ή το φως που ισχυρίζονται ότι φέρνουν οι δοκιμασμένες πλέον παρατάξεις της ΔΑΚΑΠΣ και ΠΑΣΚΑΠΣ.
 
Η «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ Ή ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.
 
 
      Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
         Για την «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
 
        Απόστολος Πλαγεράς του Δημητρίου
        Σάββας Θεοδωρής του Χαράλαμπου
            Ιωάννης Ζάχος του Θεόδωρου
    Αναστάσιος Μουγγός του Κωνσταντίνου
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση