Ημερομηνία:05-03-2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3205/2003

1η  Υπουργικη απόφαση : σελίδα 1η www.old.eakp.gr/pdf/dimarxoathinonsel1.doc

                                                        σελίδα 2η www.old.eakp.gr/pdf/dimarxoauinon2.doc

2η  Υπουργική απόφαση : www.old.eakp.gr/pdf/teapasa.doc

3η  Υπουργική απόφαση : www.old.eakp.gr/pdf/dimarothesaloniki1.docΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων