Ημερομηνία29-09-2010
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν.Δ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΘΕΡΟΥΣ 2010
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΓ΄
Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010
 
 
 
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η με αριθμό 44/23.09.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Νικολάου Δένδια προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με τη χορήγηση της αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου και του επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων στο ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας.
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Δένδια έχει ως εξής:
«Παρά τις επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες της Κυβέρνησης περί ενιαίου μισθολογίου και εξορθολογισμού της μισθοδοσίας στο Δημόσιο Τομέα, συνεχίζεται η πρακτική αυξομείωσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού που αφορούν σε επιδόματα.
Στην περίπτωση δε του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, για την προβλεπόμενη αποζημίωση που αφορά σε εργασία πέραν του πενθημέρου και στο επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (νυχτερινά) που χορηγούνται στο ένστολο προσωπικό, τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη έχουν επιδοθεί σε μια πρωτόγνωρη πολιτική υπεκφυγών ως προς τα προς διάθεση ποσά και το χρόνο διάθεσης αυτών έως το τέλος του έτους.
Καθίσταται σαφές ότι η ως άνω πρακτική της Κυβέρνησης προκαλεί, αναπόφευκτα, αβεβαιότητα ως προς το μισθολογικό καθεστώς που προτίθεται να προωθήσει για τους δεκάδες χιλιάδες ενστόλων υπαλλήλων.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι κύριοι Υπουργοί:
Τι προτίθενται να πράξουν σχετικά με την καταβολή της αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου και το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (νυχτερινά) στο ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας;».
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, πριν απαντήσω στο ερώτημά σας ας μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση για το εισαγωγικό σας σχόλιο όπου λέτε: «Παρά τις επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες της Κυβέρνησης περί ενιαίου μισθολογίου και εξορθολογισμού της μισθοδοσίας στο δημόσιο τομέα...».
Όπως γνωρίζετε η εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου τομέα, κύριε συνάδελφε, προϋποθέτει τον εξορθολογισμό της μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν αποτελεί απλά μια εξαγγελία της Κυβέρνησης. αποτελεί ένα στόχο για τον οποίο έχουμε στη διάθεσή μας δυο σημαντικά εργαλεία: Το πρώτο είναι η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων και το δεύτερο είναι η Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί –για πρώτη φορά- η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε πόσοι ακριβώς υπάλληλοι εργάζονται στο δημόσιο. Βέβαια, όλοι αυτοί θα μισθοδοτούνται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, η οποία και θα ελέγχει όλα τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδουν οι αρμόδιοι φορείς.
Άρα, για πρώτη φορά πετύχαμε να μπορεί το δημόσιο να ελέγχει το αυτονόητο, δηλαδή το πόσους απασχολεί και τι ακριβώς τους δίνει.
Η δεύτερή μου παρατήρηση αφορά εκείνο το σημείο της δήλωσής σας όπου λέτε ότι το καθολικό αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για την αύξηση του αισθήματος της δημόσιας ασφάλειας δεν είναι δυνατόν να μπαίνει στην προκρούστια κλίνη του ΠΑΣΟΚ. Να σας υπενθυμίσω, κύριε συνάδελφε –πιθανότατα έχει διαφύγει της προσοχής σας- ότι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αντιλαμβανόμενη τις αυξημένες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για ασφάλεια και επομένως, την απαίτηση για πραγματική απασχόληση μεγάλου μέρους του ένστολου προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, πέραν του πενθημέρου και κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξαίρεσε τα σχετικά επιδόματα από τις περικοπές που προβλέπει ο ν. 3833/2010.
Να σας θυμίσω ακόμα ότι σε ό,τι αφορά το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων, οι όροι, οι προϋποθέσεις καταβολής του και οι δικαιούχοι αυτού καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.
Το εν λόγω επίδομα προσδιορίζεται σε ώρες νυχτερινής απασχόλησης, οι οποίες για το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος αντίστοιχα καθορίστηκαν σε δεκαέξι εκατομμύρια ώρες και έξι εκατομμύρια εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες ώρες με τη σχετική ΚΥΑ του 2007, ενώ για το ένστολο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος καθορίστηκαν σε τέσσερα εκατομμύρια ώρες, σύμφωνα με την ΚΥΑ του 2009.
Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου –υποθέτω ότι εκεί πέρα αναφέρεται η ερώτησή σας- δεν υπήρξε καμία παλινωδία ή υπεκφυγή εκ μέρους των αρμοδίων Υπουργείων. Υπήρξε μια υπέρβαση των σχετικών πιστώσεων που συζητείται αυτή τη στιγμή από τη διμερή Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν οι υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση πάντοτε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του εκτελούμενου Προϋπολογισμού.
Επίσης, εξετάζονται τρόποι προκειμένου να αποφεύγονται στο μέλλον, όσο είναι δυνατόν, οι υπερβάσεις του Προϋπολογισμού, κάτι που, ούτως ή άλλως, δεν επιτρέπεται και από το νέο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού. Εξετάζεται η δυνατότητα κατανομής των πιστώσεων για αποζημίωση εργασίας πέραν του πενθημέρου στις κατά τόπου υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας με γνώμονα τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να σας ενημερώσω, κύριε συνάδελφε, ότι ακριβώς επειδή αντιλαμβανόμαστε το σοβαρό έργο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή από τους εργαζόμενους στην ΕΛ.ΑΣ, πρόσφατα στις 16 Σεπτεμβρίου υπήρξε αύξηση του εκτελούμενου Προϋπολογισμού της ΕΛΑΣ με ένα κονδύλι της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ, για να αντιμετωπιστούν οι πρόσθετες ανάγκες χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης για απασχόληση πέραν του πενθημέρου.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούμε, κύριε Υφυπουργέ.
 Το λόγο έχει ο Βουλευτής Κερκύρας της Νέας Δημοκρατίας κ. Νικόλαος Δένδιας.
Ορίστε, κύριε Δένδια, έχετε το λόγο, για τρία λεπτά.
.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Υφυπουργό καταρχήν για την καλοσύνη του να απαντήσει όχι μόνο στην επίκαιρη ερώτηση, αλλά και στις ανακοινώσεις μου που δεν αναφέρονται μέσα στην επίκαιρη ερώτηση.
Θα ήθελα μάλιστα να του πω ότι θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο, αν θα είχε την καλοσύνη η Κυβέρνηση, να απαντάει σε όλες τις ανακοινώσεις μας. Θα μας έδινε ίσως τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε και τις θέσεις της σε μια σειρά από θέματα, στα οποία για την ώρα παραμένουν ομιχλώδεις.
            Όσον αφορά, όμως, την ίδια την επίκαιρη ερώτηση, θα μου επιτρέψετε πάλι να πω ότι αυτό το οποίο κατάλαβα εγώ είναι ότι το ζήτημα συζητείται, ότι υπάρχουν δηλαδή διμερή όργανα τα οποία το συζητούν και θα μας πουν στο μέλλον τι πρόκειται να γίνει. Η ερώτηση που τίθεται απαντιέται με έναν απλό τρόπο, «ναι» ή «όχι», θα καλυφθούν ή δεν θα καλυφθούν. Εάν όχι, από εκεί και πέρα θα απαντήσουμε επ’ αυτού. Εάν ναι, χρειάζεται και μια περαιτέρω εξήγηση. Εξηγούμαι.
Σε έγγραφο το οποίο υπογράφει ο Υφυπουργός κ. Σαχινίδης στις 16.9.2010 με αριθμό πρωτοκόλλου 2/53000Α, το οποίο απευθύνει προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας λέει επί λέξει: «Τυχόν πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ισόποση μείωση άλλων πιστώσεων του προϋπολογισμού». Κατά συνέπεια, θα πρέπει εδώ να δοθεί μια αναλυτική εξήγηση πώς θα εκτελεστεί αυτός ο προϋπολογισμός.
Πέραν του συγκεκριμένου θέματος που είναι μεγάλης σημασίας, πέρα από το αίσθημα ασφάλειας -και το ζήτημα της ασφάλειας δεν μπορεί να εξασφαλιστεί παρά μόνο με την ομότιμη συνεργασία του ένστολου προσωπικού- και πέρα από όλα τα άλλα ζητήματα, ο κύριος Υφυπουργός έθεσε στην εναρκτήρια τοποθέτησή του και γενικότερα θέματα.
Κατ’ αρχήν, την ενιαία αρχή πληρωμών δεν την έκανε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο προεβλέπετο από τις ημέρες της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι ορθό και σωστό είναι να αναγνωρίζεται.
Θα μου επιτρέψετε γενικότερα να πω –μια και έχω ένα λεπτό ακόμα- ότι αυτήν τη στιγμή καταλαβαίνουμε όλοι ότι η Κυβέρνηση της χώρας, αν θέλετε, ο τόπος, η χώρα, η κοινωνία, όλοι μας αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Αυτό το οποίο εμένα με θλίβει βαθύτατα είναι ο τρόπος που επιχειρεί η Κυβέρνηση να απαντήσει σε αυτήν την πρόκληση. Όχι μόνο η δυσλεξία, η διγλωσσία, η ασυνεννοησία, το ακατανόητον –πάρτε παράδειγμα τον τελευταίο ανασχηματισμό και δεν είναι δουλειά μας να σχολιάσουμε ποιος κατέχει ποιον υπουργικό θώκο- αλλά η συνολική εικόνα μιας Κυβέρνησης που δεν μπορεί να ρυθμίσει αρμοδιότητες και μετονομάζει υπουργεία είναι ένα θλιβερό θέαμα για μια χώρα η οποία βρίσκεται σε κρίση, αλλά και γενικά το σύνολο του δημόσιου τομέα.
Είναι άποψη του ομιλούντος ότι ο δημόσιος τομέας υπό την ευρεία έννοια είναι το μείζον πρόβλημα της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας. Είναι μια μαύρη τρύπα, μια μεγάλη πέτρα η οποία κρατάει τη χώρα προσδεδεμένη στο έδαφος και δεν την αφήνει να απογειωθεί. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση είναι όχι απλώς να καταγράφει, αλλά να επανασχεδιάσει από την αρχή το δημόσιο τομέα του 21ου αιώνα και να τον προτείνει στην κοινωνία, να εξηγήσει στην κοινωνία όχι μόνο πόσους δημοσίους υπαλλήλους έχουμε, αλλά πόσους δημοσίους υπαλλήλους χρειαζόμαστε να έχουμε και τι δημοσίους υπαλλήλους χρειαζόμαστε να έχουμε και σε τι δομές πρέπει να υπηρετούν αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι του 21ου αιώνα. Από εκεί και πέρα και εμείς στο βαθμό που είναι λογικό θα πρέπει να σας στηρίξουμε και να προχωρήσουμε όλοι μαζί.
Ευχαριστώ πολύ.
.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Σαχινίδης έχει το λόγο.
.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα το συνάδελφό μου να μιλάει για διγλωσσία. Πολύ φοβούμαι ότι αν υπάρχει κάτι το οποίο μένει στον πολίτη από το δημόσιο διάλογο που διεξάγεται το τελευταίο διάστημα είναι η αοριστολογία και η ασάφεια της Νέας Δημοκρατίας, όταν διατυπώνει δημόσια την άποψη ότι έχει αυτή τη μαγική ικανότητα να μειώσει το έλλειμμα, να το μηδενίσει και να το πάει από το 14% του 2009 στο 0% μέσα στο 2011. Κάθε πολίτης αναρωτιέται, αν είχε αυτή τη μαγική ικανότητα να μηδενίσει τα δημοσιονομικά ελλείμματα, γιατί τα άφησε να ξεφύγουν και να φτάσουν στο 14%; Έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο προτείνει η Νέα Δημοκρατία είναι ουσιαστικά ένας διακτινισμός των προβλημάτων στο μέλλον, όπως συνήθιζε να κάνει, αλλά καμία ουσιαστική πρόταση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που αναφέρετε στο σχολιασμό σας ότι η Κυβέρνηση θα όφειλε όχι μόνο να απογράψει τους υπαλλήλους, αλλά να προσδιορίσει πόσους υπαλλήλους χρειάζεται το δημόσιο, προκειμένου να ξέρουμε πού θα πρέπει ο καθένας να υπηρετεί. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτό είναι μέρος μιας προσπάθειας που θα γίνει –άλλωστε περιλαμβάνεται και μέσα στη συμφωνία την οποία έχει υπογράψει η χώρα μας με την Τρόικα, όπου μεταξύ όλων των άλλων αναφέρεται ότι θα γίνει μια αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και μέσα από αυτήν τη διαδικασία της αξιολόγησης θα καταλήξουμε σε εύλογα συμπεράσματα για τον αριθμό των υπαλλήλων που θα πρέπει να έχει το δημόσιο, αλλά και για το πού αυτοί θα πρέπει να κατανεμηθούν. Αυτό, κύριε συνάδελφε, θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δυστυχώς δεν έγινε.
Σε ό,τι αφορά το επίμαχο θέμα για το οποίο με ρωτήσατε, θέλω να σας πω κάτι, μια και αναφερθήκατε στη σχετική Εγκύκλιο. Εμείς έχουμε αναλάβει μια υποχρέωση. Έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να βάλουμε σε τάξη τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Από την άλλη μεριά, όμως, κάθε φορά που προκύπτει ένα εύλογο ζήτημα σκύβουμε με προσοχή, συζητάμε με τα συναρμόδια Υπουργεία και παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι όταν το θέμα τέθηκε από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ανταποκρίθηκε το Υπουργείο Οικονομικών και έδωσε –παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για μια υπέρβαση- τα τελευταία 8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός είναι ο γνώμονας, αυτός είναι ο οδηγός με τον οποίο παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Πάντοτε λαμβάνουμε υπ' όψιν μας τις συγκυρίες, τα δημοσιονομικά δεδομένα, αλλά και τις ανάγκες και με βάση αυτόν το γνώμονα αποφασίζουμε τι πρέπει να κάνουμε και πώς θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε μια σειρά από ζητήματα που έρχονται στην επικαιρότητα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ.
 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων