Ημερομηνία07-01-2011
Η ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΠΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

.

  • Τα έγγραφα της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Στερεάς Ελλαδάς και του Υφυπουργού Οικονομικών στην βάση των οποίων εκδόθηκε το έγγραφο του Γ.Λ.Κ. www.old.eakp.gr/view.php


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων