Ημερομηνία14-03-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΣΑΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων