Ημερομηνία:23-07-2011
Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΆ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΌΣΛΗΨΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗΣΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων