Ημερομηνία:28-01-2012
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Π.Κ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Π.Υ. ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Παρεμβάσεις για την Π.Υ. Λιμένα Καβάλας  

Παρεμβάσεις για το Π.Κ. Θεσπρωτικού

  • Τοπικής Κοινότητας Δήμου Ζηρού και το ψήφισμα των Αυτοδιοικητικών οργάνων του Νομού Πρέβεζας:  www.old.eakp.gr/pdf/ziro.pdf
  • Παλαιότερες ενέργειες του Δήμου Ζηρού:  www.old.eakp.gr/pdf/ziro1.jpg
  •                         "                                      :  www.old.eakp.gr/pdf/ziro2.jpg  


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων