Ημερομηνία:11-01-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

Διαβάστε την υπουργική απόφαση: www.old.eakp.gr/pdf/document.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων