Ημερομηνία:09-02-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Τ.Λ. ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Διαβάστε την Υπουργική Απόφαση: www.old.eakp.gr/pdf/ya2.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων