Ημερομηνία23-02-2013
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Σ.

Διαβάστε τη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.: www.old.eakp.gr/pdf/nsk.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων