Ημερομηνία26-06-2013
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δείτε την απόφαση του Α.Π.Σ. για την κατανομή των θέσεων: www.old.eakp.gr/pdf/00003083.pdf

Δείτε τη διαταγή του Α.Π.Σ. για την υπογραφή συμβάσεων εργασίας για τους εποχικούς πυροσβέστες: www.old.eakp.gr/pdf/00003084.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων