Ημερομηνία03-01-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 225 ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Διαβάστε την Υπουργική Απόφαση: www.old.eakp.gr/pdf/apofasi225.pdf



Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων