Ημερομηνία29-01-2014
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Σ.

Διαβάστε την Αιτιολογική Έκθεση: www.old.eakp.gr/pdf/aitiologiki.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων