Ημερομηνία:04-02-2014
Κ.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΩΝ Π.Π.Υ. ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Διαβάστε την Απόφαση:Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων