Ημερομηνία:22-04-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Σ. ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4249/2014.

Διαβάστε εδώ την Υπουργική Απόφαση: www.old.eakp.gr/pdf/yp apofasi.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων