Ημερομηνία:03-05-2014
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Δ.Τ. ΚΑΙ ΠΡΟ.ΠΟ. ΣΕ Γ.Γ.Π.Π. ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Π.Σ.

Διαβάστε εδώ την Υπουργική Απόφαση: www.old.eakp.gr/pdf/yp ap metavivasi armodiotiton ypourgou.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων