Ημερομηνία:14-07-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ - ΑΡΓΙΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Σ.

Διαβάστε εδώ την Υπουργική Απόφαση: www.old.eakp.gr/pdf/ya iperories epoxikon.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων