Ημερομηνία:24-07-2014
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟ.ΠΟ. ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΠΕΡΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων