Ημερομηνία03-06-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ Π.Π.Υ.

Διαβάστε εδώ την Υπουργική Απόφαση: www.old.eakp.gr/pdf/ipourgiki_ierories_pentaeton.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων