Ημερομηνία17-06-2015
ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε την ερώτηση των βουλευτών: www.old.eakp.gr/pdf/prostasat.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων