Ημερομηνία30-03-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ.

Διαβάστε εδώ την Υπουργική Απόφαση: www.old.eakp.gr/pdf/up_ap_merismata_mtpu.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων