Ημερομηνία:28-04-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ Π.Π.Υ. ΓΙΑ ΤΟ 2016

Διαβάστε εδώ την Υπουργική Απόφαση: www.old.eakp.gr/pdf/up_ap_uperories_ppu.pdf

Διαβάστε εδώ την σχετική διαταγή του Α.Π.Σ.: www.dropbox.com/s/r9769dnmosldb03/diatagi_yperories.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων