Ημερομηνία:01-06-2016
Π.Δ. 60/2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 124/2003 "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΩΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΣΤΟ Π.Σ. ΩΣ ΠΥΡ/ΣΤΕΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 Διαβάστε εδώ το Π.Δ. 60/2016: www.old.eakp.gr/pdf/pd_epoxikoi.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων