Ημερομηνία06-08-2016
Π.Δ.76 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 Διαβάστε εδώ το Προεδρικό Διάταγμα: www.old.eakp.gr/pdf/p.d.76.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων