Ημερομηνία07-05-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ Ε.Δ. ΤΩΝ Σ.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Σ. ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε εδώ την Υπουργική Απόφαση: www.old.eakp.gr/pdf/up.ap._xorigisi_prokatavolis_suntaxiodotisi.pdfΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων