Ημερομηνία:08-01-2010
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ 4 ΑΝΑΦΟΡΕΣ 6 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 12ΩΡΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΕ ΔΥΟ Π.Υ.

Η  ΑΠΑΝΤΗΣΗ του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη σε 4 αναφορές 6 βουλευτών για αντιμετώπιση θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού και την πιλοτική εφαρμογή προγράμματος 12ωρης ημερήσιας εργασίας πυροσβεστών σε δύο πυροσβεστικές υπηρεσίες.

1η Σελίδα www.old.eakp.gr/pdf/apantisivugia1.doc

2η Σελίδα www.old.eakp.gr/pdf/apantisivugia2.doc

3η Σελίδα www.old.eakp.gr/pdf/apantisivugia3.doc

Πάντως είναι γεγονός ότι ενώ δίνεται απάντηση από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη σε αναφορές βουλευτών ο Υπουργός Προστάσιας του Πολίτη αποφεύγει να δώσει απάντηση σε μία Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ που κατατέθηκε στις 31/11/09 και σε μία Επίκαιρη Ερώτηση βουλευτή του ιδίου κόμματος που κατατέθηκε στις 7/12/09.   Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων