Ημερομηνία:28-05-2008
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΡΧ/ΣΤΩΝ ΣΤΑ ΒΙΛΛΙΑ ΑΠΌ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΕΑΚΠΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ,Λ/νση: Π. Κανελλόπουλοι) 4
Τ,Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
β 210 69 20 287
ΡΑΧ: 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 7017/4/8122

Αθήνα, 17   Απριλίου     2008
ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΕΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ
ΚΟΙΝ.: 1.     Βουλευτές κ.κ. Α. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ, Γ. ΜΑΡΙΝΟ και Δ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ
            2.     ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
            3.     ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥΣΩΜΑΤΟΣ :
            α)    Γραφείο κ· Αρχηγού


ΘΕΜΑ : Καταγγελλόμενα για παρακώλυση άσκησης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων πυροσβε­στικού προσωπικού.
 
ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ: 9189/ 27-03-2008.
.
Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης» που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ,κ, Α. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ, Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ και Δ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ, σας γνωρίζουμε ότι η συνδικαλιστική έκφραση και λειτουργία του πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα του, εξασφαλίζονται πλήρως με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με τις οποίες καθιερώθηκε ο θεσμός του συνδικαλισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα, στα πλαίσια βέβαια που επιβάλλει η αποστολή και ο ιδιαίτερος εθνικός^ κοινωνικός και υπερκομματικός χαρακτήρας της.
.
Σε ότι αφορά την αναφερόμενη στην ερώτηση περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών (Ε,Α,Κ.Π), με το από 18 Μαρτίου 2008 έγγραφο της, ζήτησε, (υιό το διοικητή της Σχολής του Πυροσβεστικού Σώματος στα Βίλλια, εύλογο χρονικό διάστημα από το ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής, προκειμένου να ενημερώσει τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που φοιτούν σε αυτήν, για εργασιακά θέματα. Από τη Σχολή έγινε γνωστό στην εν λόγω συνδικαλιστική  Ένωση από το πρόγραμμα εκπαίδευσης των δοκίμων αρχιπυροσβεστών καταρτίζεται και τροποποιείται μόνο από την Πυροσβεστική Ακαδημία και την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευες του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και δεν ήταν δονητή η τροποποίηση του προγράμματος από, τη Σχολή. επιπλέον δε, της γνωστοποιήθηκε ότι στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, τόσο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων της Σχολής όσο και πριν και μετά το πέρας του ημερήσιου προγράμματος, υπήρχε δυνατότητα ενημέρωσης των δοκίμων αρχιπυροσβεστών.
.
'Την Παρασκευή, 21-03-2008, επισκέφθηκαν τη Σχολή στα Βίλλια, μέλη της Ε.Α.Κ,Π,, στα οποία και γνωστοποιήθηκε εκ νέου ότι δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του Εκπαιδευτικού προγράμματος- και η παραχώρηση της αιτούμενης ώρας διδασκαλίας, καθώς, έως εκείνη τη χρονική στιγμή δεν υπήρξε σχετική απόφαση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Στη συνέχεια τα μέλη της εν λόγω συνδικαλιστικής ένωσης παρέμεναν στη Σχολή και ενημέρωσαν τους δόκιμους αρχιπυροσβέστες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, χωρίς να παρατηρηθούν προβλήματα.        
.                            '
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής τηρείται σχολαστικά και η αναφερόμενη στην ερώτηση Ενημέρωση-των Εκπαιδευομένων από τον ιδιώτη σχετικά με τους κινδύνους από τη χρήση κινητών τηλεφώνων, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, χωρίς να διαταραχθεί το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων.
.
Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε καμία περίπτωση δεν παρακωλύθηκε η συνδικαλιστική δράση της εν λόγω ένωσης και δεν περιορίστηκαν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα του προσωπικού. Πρέπει δε να σημειώσουμε ότι είμαστε υπέρ του συνδικαλισμού και τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων του προσωπικού τους σεβόμαστε θεσμικά.. Θεωρούμε δε ότι η καλή πίστη και η αμοιβαία .εμπιστοσύνη πρέπει να διέπει τις σχέσεις της διοίκησης και των συνδικαλιστικών φορέων του προσωπικού. Οι ρόλοι είναι σαφείς, οριοθετημένοι και διακριτοί, όπως και τα όρια του περιεχομένου και της λειτουργίας του συνδικαλισμού.
.
        Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΧΗΝΟΦΩΤΙΙΣ
.
Φυσικά η απάντηση δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική και η κάλυψη ήταν δεδομένη, αλλά όχι όμως και ως το σημείο να χρησιμοποιούντε ψέυτικα επιχηρήματα για την παρουσία του ιδιώτη στις εγκαταστάσεις της σχολής .  Οι  δοκιμοι αρχ/ στες γνωρίζουν πολυ καλά ότι παραχωρήθηκε χρόνος από την ώρα διδασκαλίας για την παρουσίαση του προϊόντος.
Το γεγονός αυτό από μόνο του  αρκεί για να αποδείξει στην πράξη τα όσα μέσα στην απάντηση αναφέροντε  περί σεβασμού κ.λ.π 
Ας βγούν από τους ίδιους τους εργαζόμενους για το συγκεκριμμένο γεγονός  τα απαραίτητα συμπεράσματα και ποιά πρέπει να είναι η στάση όλων μας απέναντι σε οποιαδήποτε μορφής παρακώληση της συνδικαλισιτκής δράσης .
. 
.
κάνε κλικ εδώ να διαβάσετε την καταγγελία της ΕΑΚΠ βάση της οποίας έγινε η Ερώτηση :   www.old.eakp.gr/news.php 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ. - Υπουργείων σε αιτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων